Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-1°

12

Februari

48%

10

Mars

48%

12

April

47%

11°

12

Maj

49%

18°

12

Juni

51%

23°

10°

12

Juli

53%

26°

14°

11

Augusti

55%

25°

14°

10

September

54%

21°

13°

10

Oktober

50%

15°

11°

11

November

40%

12

December

39%

13