Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-3°

-

11

Februari

49%

-1°

-

10

Mars

48%

-

11

April

48%

11°

-

12

Maj

50%

18°

-

12

Juni

52%

23°

-

12

Juli

56%

26°

-

11

Augusti

56%

25°

-

11

September

53%

20°

-

10

Oktober

48%

14°

-

11

November

38%

-

13

December

40%

-

13