Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-2°

-

11

Februari

49%

-

10

Mars

48%

-

12

April

48%

11°

-

12

Maj

50%

18°

-

12

Juni

52%

24°

-

12

Juli

55%

26°

-

11

Augusti

56%

25°

-

11

September

54%

21°

-

10

Oktober

49%

15°

-

11

November

39%

-

13

December

40%

-

13