Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-4°

-

12

Februari

43%

-2°

-

10

Mars

43%

-

12

April

45%

10°

-

12

Maj

47%

17°

-

13

Juni

49%

22°

-

13

Juli

53%

25°

-

12

Augusti

52%

24°

-

12

September

49%

19°

-

11

Oktober

43%

13°

-

12

November

33%

-

14

December

33%

-2°

-

13