Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

12

Februari

43%

-1°

10

Mars

44%

12

April

44%

11°

12

Maj

47%

17°

12

Juni

48%

22°

12

Juli

50%

25°

12°

11

Augusti

52%

24°

13°

10

September

50%

20°

12°

10

Oktober

46%

14°

11°

11

November

36%

13

December

34%

14