Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

12

Februari

43%

-1°

-

10

Mars

44%

-

12

April

45%

11°

-

12

Maj

47%

18°

-

12

Juni

48%

23°

-

12

Juli

51%

26°

-

11

Augusti

53%

25°

-

11

September

50%

20°

-

10

Oktober

46%

14°

-

11

November

36%

-

13

December

34%

-

14