Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-4°

-

12

Februari

40%

-3°

-

10

Mars

41%

-

12

April

42%

10°

-

12

Maj

45%

17°

-

13

Juni

47%

23°

-

12

Juli

50%

26°

-

12

Augusti

51%

24°

-

12

September

46%

19°

-

11

Oktober

40%

13°

-

12

November

31%

-

13

December

30%

-2°

-

14