Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-4°

-

12

Februari

41%

-2°

-

10

Mars

42%

-

12

April

43%

10°

-

12

Maj

46%

17°

-

13

Juni

48%

23°

-

13

Juli

51%

26°

-

12

Augusti

52%

24°

-

12

September

48%

19°

-

11

Oktober

42%

13°

-

12

November

32%

-

13

December

31%

-2°

-

14