Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-7°

-

13

Februari

37%

-5°

-

11

Mars

39%

-

12

April

38%

-

12

Maj

43%

16°

-

14

Juni

46%

22°

-

13

Juli

49%

25°

-

14

Augusti

50%

23°

-

13

September

43%

18°

-

13

Oktober

36%

11°

-

13

November

26%

-

14

December

25%

-4°

-

14