Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-2°

12

Februari

46%

10

Mars

46%

12

April

46%

11°

12

Maj

48%

18°

12

Juni

50%

22°

10°

12

Juli

52%

26°

13°

11

Augusti

54%

25°

14°

11

September

52%

20°

13°

10

Oktober

48%

14°

11°

11

November

38%

13

December

38%

13