Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-3°

-

11

Februari

41%

-2°

-

9

Mars

41%

-

11

April

42%

10°

-

10

Maj

45%

17°

-

12

Juni

46%

22°

-

11

Juli

49%

25°

-

10

Augusti

51%

24°

-

10

September

47%

20°

-

9

Oktober

42%

13°

-

11

November

33%

-

12

December

32%

-

12