Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-3°

-

13

Februari

45%

-2°

-

11

Mars

44%

-

13

April

46%

10°

-

13

Maj

48%

17°

-

13

Juni

50%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

13

Augusti

54%

24°

-

11

September

50%

20°

-

11

Oktober

45%

12°

-

13

November

34%

-

13

December

35%

-

14