Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

12°

-

10

Februari

56%

15°

-

9

Mars

59%

20°

-

10

April

62%

25°

-

8

Maj

65%

28°

-

9

Juni

72%

32°

-

8

Juli

72%

34°

-

9

Augusti

71%

33°

-

8

September

67%

30°

-

8

Oktober

68%

25°

-

6

November

56%

20°

-

8

December

51%

14°

-

10