Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

16°

14°

10

Februari

53%

18°

15°

9

Mars

60%

22°

18°

9

April

66%

26°

21°

7

Maj

66%

29°

25°

8

Juni

64%

32°

28°

11

Juli

59%

33°

29°

14

Augusti

61%

33°

30°

13

September

61%

31°

28°

10

Oktober

68%

27°

24°

6

November

55%

22°

20°

8

December

51%

18°

16°

10