Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

16°

-

10

Februari

54%

18°

-

8

Mars

58%

22°

-

8

April

62%

26°

-

6

Maj

65%

29°

-

7

Juni

67%

32°

-

9

Juli

64%

32°

-

12

Augusti

64%

32°

-

12

September

63%

30°

-

10

Oktober

68%

27°

-

6

November

56%

22°

-

8

December

50%

18°

-

9