Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

47%

-

11

Mars

51%

15°

-

12

April

58%

20°

-

11

Maj

60%

25°

-

12

Juni

63%

29°

-

10

Juli

62%

31°

-

11

Augusti

63%

30°

-

9

September

60%

27°

-

9

Oktober

60%

21°

-

8

November

46%

15°

-

11

December

41%

-

11