Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

45%

-

12

Mars

50%

14°

-

13

April

55%

20°

-

12

Maj

57%

25°

-

12

Juni

58%

29°

-

11

Juli

58%

30°

-

12

Augusti

58%

30°

-

10

September

57%

27°

-

9

Oktober

57%

21°

-

9

November

43%

14°

-

11

December

38%

-

12