Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

11

Februari

45%

-

11

Mars

48%

13°

-

13

April

54%

19°

-

12

Maj

57%

24°

-

12

Juni

62%

28°

-

10

Juli

62%

30°

-

11

Augusti

62%

30°

-

9

September

61%

26°

-

8

Oktober

57%

20°

-

8

November

41%

13°

-

11

December

36%

-

12