Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

47%

-

12

Mars

52%

15°

-

13

April

59%

21°

-

12

Maj

60%

25°

-

12

Juni

61%

29°

-

11

Juli

60%

31°

-

12

Augusti

60%

30°

-

10

September

58%

27°

-

9

Oktober

59%

21°

-

9

November

46%

15°

-

11

December

40%

-

12