Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

47%

-

12

Mars

52%

15°

-

13

April

57%

20°

-

12

Maj

58%

25°

-

13

Juni

59%

29°

-

11

Juli

57%

31°

-

12

Augusti

58%

30°

-

10

September

57%

27°

-

9

Oktober

58%

21°

-

9

November

46%

15°

-

11

December

41%

-

12