Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

41%

-

11

Mars

45%

13°

-

13

April

51%

18°

-

12

Maj

54%

23°

-

12

Juni

56%

28°

-

10

Juli

57%

30°

-

11

Augusti

58%

29°

-

9

September

56%

26°

-

9

Oktober

54%

20°

-

8

November

39%

13°

-

11

December

34%

-

12