Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

11

Februari

43%

-

11

Mars

47%

14°

-

13

April

53%

19°

-

12

Maj

56%

24°

-

12

Juni

58%

28°

-

10

Juli

59%

30°

-

11

Augusti

59%

30°

-

9

September

57%

26°

-

9

Oktober

56%

20°

-

8

November

42%

14°

-

11

December

36%

-

12