Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

10

Februari

49%

-

10

Mars

53%

15°

-

12

April

59%

21°

-

11

Maj

62%

26°

-

11

Juni

68%

30°

-

9

Juli

67%

32°

-

10

Augusti

68%

31°

-

8

September

64%

28°

-

8

Oktober

63%

22°

-

7

November

48%

15°

-

10

December

43%

-

11