Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

48%

-

12

Mars

53%

15°

-

13

April

59%

20°

-

12

Maj

59%

25°

-

12

Juni

60%

29°

-

11

Juli

58%

30°

-

12

Augusti

58%

30°

-

11

September

57%

27°

-

9

Oktober

58%

21°

-

9

November

47%

15°

-

11

December

42%

-

12