Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

11

Februari

42%

-

11

Mars

46%

12°

-

13

April

52%

18°

-

12

Maj

55%

24°

-

12

Juni

60%

28°

-

10

Juli

60%

30°

-

11

Augusti

60%

29°

-

9

September

60%

26°

-

8

Oktober

54%

20°

-

8

November

39%

13°

-

11

December

34%

-

12