Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

10

Februari

49%

-

10

Mars

54%

15°

-

11

April

60%

21°

-

11

Maj

63%

26°

-

10

Juni

70%

31°

-

9

Juli

70%

32°

-

9

Augusti

70%

32°

-

8

September

65%

28°

-

8

Oktober

63%

22°

-

7

November

47%

15°

-

10

December

43%

-

10