Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

5

Februari

60%

-

6

Mars

62%

15°

-

8

April

65%

22°

-

8

Maj

65%

26°

-

10

Juni

69%

31°

-

9

Juli

76%

34°

-

7

Augusti

74%

33°

-

8

September

65%

28°

-

8

Oktober

65%

22°

-

6

November

55%

14°

-

6

December

56%

-

6