Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

4

Februari

64%

10°

-

4

Mars

65%

15°

-

6

April

69%

21°

-

6

Maj

68%

26°

-

9

Juni

75%

32°

-

8

Juli

78%

35°

-

9

Augusti

75%

33°

-

8

September

71%

28°

-

6

Oktober

72%

22°

-

4

November

63%

14°

-

4

December

62%

-

4