Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

5

Februari

63%

-

5

Mars

63%

14°

-

8

April

67%

21°

-

8

Maj

67%

26°

-

11

Juni

73%

31°

-

9

Juli

78%

34°

-

8

Augusti

75%

33°

-

8

September

69%

28°

-

8

Oktober

68%

22°

-

6

November

59%

13°

-

5

December

59%

-

5