Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

7

Februari

55%

-

7

Mars

58%

15°

-

9

April

61%

21°

-

10

Maj

62%

25°

-

11

Juni

66%

30°

-

9

Juli

74%

33°

-

7

Augusti

71%

32°

-

8

September

63%

28°

-

8

Oktober

62%

22°

-

7

November

52%

15°

-

7

December

52%

-

7