Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

6

Februari

58%

-

6

Mars

59%

12°

-

8

April

62%

19°

-

10

Maj

63%

24°

-

11

Juni

70%

30°

-

10

Juli

74%

33°

-

8

Augusti

71%

31°

-

9

September

65%

26°

-

8

Oktober

64%

20°

-

7

November

54%

12°

-

6

December

53%

-

6