Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

6

Februari

56%

-

7

Mars

59%

14°

-

9

April

61%

20°

-

10

Maj

62%

25°

-

11

Juni

67%

30°

-

10

Juli

72%

33°

-

8

Augusti

69%

32°

-

8

September

63%

27°

-

8

Oktober

62%

21°

-

7

November

52%

13°

-

7

December

51%

-

7