Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

6

Februari

57%

-

7

Mars

59%

15°

-

9

April

62%

22°

-

9

Maj

62%

26°

-

11

Juni

67%

30°

-

9

Juli

74%

33°

-

7

Augusti

72%

33°

-

8

September

63%

28°

-

8

Oktober

62%

22°

-

7

November

53%

15°

-

7

December

53%

-

7