Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

5

Februari

64%

-

5

Mars

64%

14°

-

7

April

67%

20°

-

8

Maj

67%

25°

-

10

Juni

74%

31°

-

9

Juli

79%

34°

-

8

Augusti

75%

33°

-

8

September

70%

27°

-

7

Oktober

69%

21°

-

6

November

60%

13°

-

5

December

60%

-

5