Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

7

Februari

55%

-

7

Mars

58%

14°

-

10

April

61%

21°

-

10

Maj

61%

25°

-

11

Juni

66%

29°

-

10

Juli

73%

33°

-

7

Augusti

70%

32°

-

8

September

63%

27°

-

8

Oktober

62%

22°

-

8

November

52%

14°

-

8

December

51%

-

8