Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

6

Februari

58%

-

6

Mars

60%

14°

-

9

April

62%

21°

-

9

Maj

63%

25°

-

11

Juni

67%

30°

-

10

Juli

74%

33°

-

7

Augusti

72%

32°

-

8

September

64%

27°

-

8

Oktober

63%

22°

-

7

November

54%

14°

-

6

December

54%

-

6