Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

5

Februari

65%

-

5

Mars

65%

14°

-

7

April

68%

21°

-

6

Maj

67%

25°

-

10

Juni

75%

31°

-

9

Juli

79%

34°

-

8

Augusti

75%

33°

-

8

September

71%

28°

-

7

Oktober

71%

22°

-

5

November

62%

14°

-

4

December

62%

-

5