Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

5

Februari

63%

-

5

Mars

63%

12°

-

8

April

67%

19°

-

9

Maj

68%

24°

-

11

Juni

75%

30°

-

9

Juli

79%

34°

-

8

Augusti

76%

32°

-

8

September

70%

27°

-

8

Oktober

69%

21°

-

6

November

59%

12°

-

5

December

58%

-

5