Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

5

Februari

62%

-

5

Mars

62%

11°

-

8

April

66%

18°

-

9

Maj

67%

24°

-

11

Juni

74%

29°

-

10

Juli

78%

33°

-

9

Augusti

75%

31°

-

9

September

69%

26°

-

8

Oktober

68%

20°

-

6

November

58%

11°

-

5

December

57%

-

5