Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

5

Februari

63%

10°

-

5

Mars

64%

15°

-

7

April

67%

21°

-

8

Maj

67%

26°

-

10

Juni

72%

32°

-

9

Juli

78%

35°

-

7

Augusti

76%

34°

-

7

September

68%

29°

-

8

Oktober

68%

23°

-

6

November

59%

14°

-

5

December

59%

-

5