Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-5°

-

8

Februari

57%

-2°

-

7

Mars

58%

-

9

April

58%

14°

-

11

Maj

61%

22°

-

11

Juni

68%

27°

-

11

Juli

72%

29°

-

10

Augusti

69%

27°

-

9

September

63%

23°

-

9

Oktober

59%

16°

-

7

November

46%

-

7

December

46%

-3°

-

8