Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-3°

-

7

Februari

56%

-

7

Mars

57%

-

10

April

57%

16°

-

11

Maj

61%

23°

-

12

Juni

68%

28°

-

11

Juli

72%

30°

-

10

Augusti

68%

28°

-

9

September

63%

24°

-

9

Oktober

60%

18°

-

8

November

46%

-

7

December

46%

-1°

-

8