Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-4°

-

7

Februari

57%

-

7

Mars

59%

-

9

April

59%

16°

-

10

Maj

62%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

10

Juli

73%

30°

-

9

Augusti

70%

29°

-

9

September

64%

24°

-

9

Oktober

60%

17°

-

7

November

49%

-

7

December

48%

-2°

-

7