Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-2°

-

8

Februari

55%

-

7

Mars

56%

-

10

April

57%

16°

-

11

Maj

61%

23°

-

12

Juni

68%

28°

-

10

Juli

73%

30°

-

10

Augusti

69%

29°

-

9

September

64%

24°

-

9

Oktober

61%

18°

-

8

November

47%

-

7

December

45%

-

8