Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-2°

-

9

Februari

56%

-

8

Mars

53%

-

11

April

55%

16°

-

11

Maj

61%

23°

-

12

Juni

65%

28°

-

10

Juli

67%

30°

-

10

Augusti

66%

29°

-

9

September

60%

25°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

43%

-

9

December

42%

-

10