Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-1°

-

8

Februari

56%

-

8

Mars

55%

-

10

April

57%

17°

-

11

Maj

61%

23°

-

12

Juni

67%

28°

-

10

Juli

70%

30°

-

9

Augusti

68%

29°

-

9

September

62%

25°

-

9

Oktober

60%

18°

-

8

November

46%

10°

-

8

December

45%

-

9