Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-2°

-

8

Februari

59%

-

8

Mars

56%

-

10

April

57%

16°

-

11

Maj

63%

23°

-

12

Juni

67%

28°

-

10

Juli

69%

30°

-

10

Augusti

68%

28°

-

9

September

62%

24°

-

9

Oktober

60%

18°

-

8

November

45%

-

9

December

44%

-

9