Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-1°

-

8

Februari

56%

-

7

Mars

56%

-

10

April

57%

17°

-

11

Maj

62%

23°

-

12

Juni

68%

28°

-

10

Juli

72%

30°

-

9

Augusti

69%

29°

-

9

September

63%

24°

-

9

Oktober

61%

18°

-

8

November

47%

-

8

December

45%

-

9