Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-1°

-

6

Februari

54%

-

6

Mars

56%

-

9

April

58%

17°

-

10

Maj

62%

23°

-

12

Juni

69%

28°

-

10

Juli

72%

31°

-

9

Augusti

69%

29°

-

9

September

65%

24°

-

9

Oktober

63%

19°

-

7

November

50%

10°

-

6

December

48%

-

7