Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-2°

-

9

Februari

57%

-

8

Mars

53%

-

11

April

56%

17°

-

11

Maj

61%

23°

-

12

Juni

65%

28°

-

10

Juli

68%

30°

-

10

Augusti

66%

29°

-

9

September

61%

25°

-

9

Oktober

59%

18°

-

9

November

44%

-

9

December

43%

-

10